Categories
KREYOL LA Manager TON JEFF is no longer with the BAND! - Printable Version

+- Categories (http://radiobiznispam.com/forum)
+-- Forum: General Discussion (http://radiobiznispam.com/forum/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Forum: HMI NEWS & MUSIC INFORMATION! (http://radiobiznispam.com/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: KREYOL LA Manager TON JEFF is no longer with the BAND! (/showthread.php?tid=150)KREYOL LA Manager TON JEFF is no longer with the BAND! - RADIOBIZNISPAM - 01-09-2017

[Image: nulookjanflyer.jpg]

[Image: carnival2017promoads.jpg]

[Image: Fokusvisionflyer.jpg]

[Image: promoads.jpg]

[Image: tvchannelsads.jpg]

KREYOL LA Manager TON JEFF is no longer with the BAND!
[Image: TONJEFF350.jpg]
Selon enfomasyon ki konfirme manadjè kreyol la TON JEFF pa nan djaz lan ankò. Daprè sa nou ta aprann se Fabiola Dupoux avèk David Dupoux ki pwal pran plas manadjè TON JEFF la nan djaz la.Gen chans pou nou ka jwenn yon konpa kreyol ankò nan HMI la.